Kormányhivatalok KSZDR csatlakozása

Alcím: 

KSZDR csatlakozás

Dátum: 

2021, június 8 to 2021, augusztus 31

Helyszín: 

online adatszolgáltatás

Szervező: 

KSZDR Központ

Tisztelt Szervezeti Adminisztrátor!

Amint az Ön előtt is ismert, a kormányhivatalok KSZDR csatlakozása folyamatban van.
A Belügyminisztérium levélben kereste meg a kormányhivatalok elsőszámú vezetőit, és tájékoztatást adtunk arról, hogy a csatlakozásnak technikai és személyi feltételei is vannak: a technikai feltételek kialakításával biztosítható a rendszer-rendszer (személyügyi nyilvántartó informatikai rendszer – KSZDR) közötti adatkapcsolat, a személyi feltételekkel pedig a KSZDR szolgáltatásainak elérését biztosítjuk.

Jelen űrlap kitöltése mind a technikai, mind a személyi feltételek kialakításához szükséges. Ezen a felületen kérjük elvégezni az alábbiakat:
- kapcsolattartási adatok rögzítése (adatszolgáltató, informatikus),
- NTG adatok rögzítése (NTG végpont azonosító, telephely),
- szkennelt jogosultság igénylő adatlap feltöltése,
- szervezeti tanúsítvány feltöltése.

Fentiek hátteréről, röviden:
- Kormányhivataloknál a technikai feltételek nagyrészt biztosítottak: a kormányhivatalok számára a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) szolgáltatásai teljes körben elérhetőek, illetve a kormányhivatalok rendelkeznek elektronikusan vezetett személyügyi nyilvántartással (Nexon4), így a szervezet interfészen keresztül létesíthet kapcsolatot az adatgyűjtő modullal. Annak érdekében, hogy a meglévő, elektronikusan kezelt személyügyi adatok rendszeresen, automatizált módon kerülhessenek feltöltésre a KÖSZI-be, indokolt egy, a kormányhivatal informatikai csatlakozásának kialakításában kompetens munkatárs kijelölése is a KSZDR Központtal való kapcsolattartásra, különös tekintettel arra is, hogy az interfészen keresztül történő csatlakozáshoz szükséges a Kormányhivatalt azonosító szervezeti tanúsítványok beállítása mind szervezeti, mind KSZDR oldalon.

- A KSZDR-hez való hozzáférést a KSZDR Központ csak azon személy részére biztosítja, amely személy részére a munkáltató szervezeti adminisztrátor jogosultságot igényel. A jogosultság igénylő adatlapot a kormányhivatal elsőszámú vezetője részére megküldtük. Kérjük, jelen űrlap kitöltését az a személy végezze (adatszolgáltató személyként megnevezve), akinek részére a jogosultságigénylő adatlapon szervezeti adminisztrátor jogosultságot igényeltek. A jogosultság igénylő adatlap papíralapú megküldése mellett szükséges a dokumentum elektronizált (szkennelt) példányának feltöltése is, ezzel is gyorsítíva a csatlakozási folyamatot.

A továbbiakról:
A jogosultság igénylő adatlapon megküldött információkat a KSZDR Központ munkatársai rögzítik a KSZDR-ben (felhasználó létrehozása), majd az így létrehozott felhasználóhoz hozzárendelik a megfelelő (szervezeti adminisztrátor) szerepkört, illetve kialakítják a felhasználót és a szerepkört tartalmazó csoportokat (jogosultságkezelés). Fentieket követően kerülhet sor a felhasználó aktiválására: a KSZDR Központ a jogosultság igénylő adatlapon megadott e-mail címre aktiváló e-mailt küld, amelyre kattintva a kijelölt munkatársnak lehetősége nyílik a KSZDR regisztrációra.
Felhívjuk figyelmét, hogy a KSZDR kétfaktoros azonosítást használ: a felhasználó csak abban az esetben tud regisztrálni, amennyiben rendelkezésére áll az elektronikus személyi igazolvány (eSZIG), az eSZIG kártyaolvasó, valamint gépére telepítették az eSzemélyi klienst és a kártyaolvasó illesztő-programját. Az eSZIG azonosítás csak abban az esetben lesz eredményes, amennyiben a jogosultság igénylő adatlapon karakterpontosan, teljes körben (pl. születési hely esetén, amennyiben a személyigazolványon szerepel, úgy a város mellett a kerület, illetve az ország megnevezése is rögzítésre kerül) adták meg a személyi igazolványon szereplő adatokat. Az adatlap kizárólag egy személy (a KSZDR szervezeti adminisztrátor) adatait tartalmazhatja. Amint a jogosultság-igény feldolgozás megtörtént, a megjelölt személy a KÖSZI-be belépve tud majd újabb felhasználókat rögzíteni, jogosultságokat beállítani.

Annak érdekében, hogy a KSZDR csatlakozást zökkenőmentesen biztosítani tudjuk, kérjük jelen adatgyűjtés keretében adja meg a kért információkat.

Ha jelen űrlap kitöltésével kapcsolatban kérdése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot a KSZDR Helpdeskkel!
KSZDR Help Desk - IdomSoft Zrt. | munkanapokon 8:00 - 17:00 óra között
Telefon: +36 1 550-1890 (5-ös menüpont)
e-mail: kszdr@idomsoft.hu

Köszönettel,
KSZDR Központ

Címke: 

Csatolmány: 

 
1 Ismertető oldal 2 ADATSZOLGÁLTATÁS
SZERVEZET NEVE
Jelen adatszolgáltatásban csak a KSZDR-hez csatlakozó kormányhivatalok vesznek részt. A szervezet azonosításához kérjük, az alábbi listából válasszon!
Kérjük, az alábbi listából válassza ki a szervezet nevét!
JOGOSULTSÁG IGÉNYLŐ ADATLAP INFORMÁCIÓI
Kérjük, hogy az alábbi mezőkben adja meg azokat az információkat, amelyek a jogosultság igénylő adatlapon szerepelnek. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az űrlapon feltöltött, aláírás után szkennelt jogosultság igénylő adatlap, ill. az űrlapon megadott információk között eltérés van, úgy a papíralapon beérkező adatlap információit tekintjük helytállónak.
Kérjük a kitöltött, aláírt jogosultság igénylő adatlap szkennelt, elektronikus példányának feltöltését, pdf fájlként.
A fájlok mérete legfeljebb 2 MB lehet.
Engedélyezett fájltípusok: pdf.
Az a név, amelyre a jogosultság igénylő adatlapon szervezeti adminisztrátor jogosultságot igényeltek.
Az a születési név, amelyet a jogosultság igénylő adatlapon rögzítettek.
Az az e-mail cím, amelyet a jogosultság igénylő adatlapon rögzítettek. A KSZDR Központ az itt megadott e-mail címre fogja továbbítani a regisztráció aktiválásához szükséges linket.
A jogosultság igénylő adatlapon megadott telefonszám.
A jogosultság igénylő adatlapon megadott adatnak megfelelően (Anyja neve).
A jogosultság igénylő adatlapon születési idő (éééé.hh.nn formátumban).
A jogosultság igénylő adatlapon megadott születési hely. Az eSZIG azonosítás csak abban az esetben lesz eredményes, amennyiben a jogosultság igénylő adatlapon és itt karakterpontosan, teljes körben (pl. születési hely esetén, amennyiben a személyigazolványon szerepel, úgy a város mellett a kerület, illetve az ország megnevezése is rögzítésre kerül) adták meg a személyi igazolványon szereplő adatokat.
INFORMATIKAI KAPCSOLATTARTÓ
A későbbi kapcsolatfelvétel érdekében kérjük, adja meg az informatikai kapcsolattartó nevét, e-mail címét és telefonszámát. Javasoljuk, hogy informatikai kapcsolattartóként olyan személy adatait jelenítsék meg, aki tűzfal beállítások, hálózati kapcsolatok, IP címek, tanúsítványok tárgyban kompetens. Amennyiben a szervezeti adminisztrátor és az informatikai kapcsolattartó személye megegyezik, mindkét helyen ugyanazokat az adatokat szükséges rögzítenie.
OLDAL ELÉRÉSE
A kormányhivatalok részére teljes körben elérhetőek a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) szolgáltatásai, így Önök NTG-ről érik el a KSZDR-t. Annak érdekében, hogy a KSZDR oldali beállításokat a KSZDR központ elvégezhesse, szükségünk van a kapcsolódó, alábbi információkra.
Kérjük, az alábbi mezőben adja meg az intézményhez tartozó NTG végpont azonosítót (végpont IP címe).
TELEPHELY ADATAI
Kérjük, adja meg a kormányhivatal telephelyének adatait (irányítószám, város, utca házszám).
ADATSZOLGÁLTATÁS
A kormányhivatalok rendelkeznek személyügyi nyilvántartó informatikai rendszerrel, így esetükben a KSZDR adatgyűjtő modulja (KÖSZI) elektronikus úton, interfész kapcsolaton keresztül fogadja az adatokat (ezen esetben a szabályozás nem engedi a KÖSZI-be történő manuális adatrögzítést). A rendszer-rendszer közötti adatátadáshoz szükséges az interfész kapcsolat kialakítása.
TANÚSÍTVÁNY
Minden KSZDR interface kapcsolathoz az ügyfél-azonosításra szolgáló, hitelesítés-szolgáltató által kibocsájtott, X.509 típusú tanúsítványra van szükség. A hitelesítésszolgáltató (issuer) lehet Netlock, Microsec, GovCA. A tanúsítványnak érvényességi időn belül kell lennie és a „Tulajdonos (owner)” tag-ben, a Common Name (CN) paraméter a szervezet neve. A tanúsítvány láncban a szervezet tanúsítványát a főtanúsítvány alatt kell látni (ez a kibocsájtó gyökértanúsítványa). Kérjük, hogy az alábbiak szerint ellenőrizze tanúsítványát.
TANÚSÍTVÁNY FELTÖLTÉSE
Kérjük a fentiek szerint ellenőrzött, a feltételeknek megfelelő tanúsítvány feltöltését. FIGYELEM! Csak cer, crt, cert kiterjesztésű tanúsítványt fogadunk el.
A fájlok mérete legfeljebb 2 MB lehet.
Engedélyezett fájltípusok: cer crt cert.
FIGYELEM! A tanúsítványhoz tartozó PRIVÁT kulcsot TILOS megküldeni a KSZDR Központ részére! Kérjük legyenek különös figyelemmel arra, hogy a privát kulcsot se a tanúsítvány részeként, se önállóan ne csatolják!

Kapcsolat: 

KSZDR Help Desk - IdomSoft Zrt. | munkanapokon 8:00 - 17:00 óra között
Telefon: +36 1 550-1890 (5-ös menüpont)
e-mail: kszdr@idomsoft.hu

E-mail küldés / Nyomtatás